Нинџа

This is an sample page showing that RealtyNinja websites can use any language.

For example, here is some Macedonian text taken from Wikipedia:

--------

Потеклото на нинџите е нејасно и тешко да се одлучи, но има сомнеж дека е околу 14тиот век.[4] Сепак, претходниците на нинџите се смета дека постоеле уште од периодите Хејан[5] и раниот Камакура.[6] Постојат малку пишани докази за кои детално ги опишувале активностите на нинџите. Зборот шиноби до 15тиот век не постоел за да опишува агенти слични како нинџите и е малку веројатно шпионите и платениците пред тоа време да биле гледани како специјализирана група. Во немирите во Сенгоку периодот (15. – 17. век), платеници и шпиони за изнајмување се појавиле во регионите Ига и Кога во Јапонија и заклучено е дека подоцнежното знаење за нинџите е добиено од овие кланови. По обединувањето на Јапонија под власта на шогунатот Токугава, нинџата повторно исчезнала во заборав.[7] Но, во 17. и 18. век, прирачници како Бансеншукаи (1676), често насочени кон кинеската воена философија, се појавиле во значителен број.[8] Овие текстови открија асортиман на филозофии, религиозни верувања, нивната употреба во војувањето, како и техники за шпионирање што ги формираат основите на уметноста на нинџата. Зборот нинџуцу подоцна ги објаснувал големиот број на практики поврзани со нинџата.

Мистериозната природа на нинџата одамна ја привлекувала имагинацијата во Јапонија, а подоцна и во целиот свет. Нинџите играле значајна улога во фолклорот и легендите и како резултат, често било тешко да се разликува историски факт од мит. Како некои легендарни способности се вбројуваат невидливост, одење по вода и контрола над природните елементи. Нинџата е широко распространет во народната култура, појавувајќи се во многу форми на забавни медиуми.

Quick Contact

Follow on Twitter Like on Facebook Add on LinkedIn View YouTube Channel Add on Google+ Add on Instagram
Your Name Here Brokerage Here 
#123 Fake St. Vancouver BC VVV VVV 

Phone: 123.456.7890 Email: