نینجا

This is an sample page showing that RealtyNinja websites can use any language.

For example, here is some Farsi text taken from Wikipedia:

--------

استخدام می‌شدند. [۱] در ژاپن باستان، معمولاً نینجاها علیه سامورایی‌هایی به کار گرفته می‌شدند که بیشترین اولویت‌شان، شرافتمندی بود. [۲]

تاریخ پیدایش نینجاها چندان مشخص نیست اما بسیاری از منابع به حوالی قرن ۱۴ اشاره می‌کنند. [۳] و لغت «شینوبی» نیز تا قرن ۱۵ دیده نشده است.

ماهیت مرموز نینجاها، در قرن اخیر توجه مردم ژاپن و سپس کل دنیا را جلب کرد و آن را به بخشی از فولکلور و افسانه‌های ژاپن تبدیل کرد. نتیجه این افسانه‌سازی، مشکل‌تر شدن جدا کردن افسانه از واقعیت بود تا حدی که قابلیت‌های فراطبیعی مثل نامرئی شدن و راه رفتن روی آب، به نینجاها نسبت داده شد و این شخصیت، به شکل فیلم و داستان به فرهنگ عامه تمامی جهان، راه یافت. از واژه نینجوتسو برای توصیف فعالیت‌های مختلف نینجاها استفاده می‌شود.

نینجاها با رنگ لباس تیره خود و پوشیدن نقاب همواره نمادی از ترس و دلهره برای سامورایی ها مطرح بوده اند. برعکس سامورایی ها که از سلاح شمشیر به عنوان سلاح اصلی خود استفاده میکردند، نینجاها هر ابزاری را که می توانستند برای رسیدن به هدف خود به کار گیرند به عنوان سلاح در نظر می گرفتند. این تنوع در بکار گیری سلاح از آنان مبارزانی مخوف و راز آلود ساخته بود. شاید معروف ترین سلاح یک نینجا شورایکن یا ستاره نینجا باشد که تقریبا نماد این افراد یا این هنر نیز شده است. ستاره نینجا یا شورایکن سلاحی بود که از فاصله به طرف دشمن پرتاب میشد و با زخمی کردن یا کشتن حریف و دشمن او را از مقابله با نینجاها باز می داشت. توانایی این افراد در جاسوسی در گرو تغییر چهره و استتار آنها بود که ایشان از کودکی آنرا فرا می گرفتند و اساتید این هنر بودند.

در حال حاضر هنر رزمی نین جوتسو در جهان زیر نظر سوکه ماساکی هاتسومی دنبال می شود. جناب هاتسومی این هنر دیرین را دوباره زنده کرده و به عنوان استاد بزرگ نه مدرسه و مکتب (ریو) نین جوتسو ژاپن مورد پذیرش قرار گرفته اند. این نه مدرسه که با اسامی: توگاکوره ریو، کوتو ریو، گیوکو ریو کوشی جوتسو، کوکی شیندن ریو، تاکاگی یوشین ریو، کومو گاکوره ریو، گیو کوشین ریو، شیندن فودو ریو، گیکان ریو شناخته میشوند همه تحت نظر و مدیریت جناب هاتسومی به آموزش اصول نین جوتسو در قالب 18 هنر رزمی نین جوتسو می پردازند. این رشته از هنرهای رزمی در بسیاری از کشور ها از جمله ایران به عنوان یک رشته ورزشی شناخته شده است و طرفداران بسیاری دارد.

Quick Contact

Follow on Twitter Like on Facebook Add on LinkedIn View YouTube Channel Add on Google+ Add on Instagram
Your Name Here Brokerage Here 
#123 Fake St. Vancouver BC VVV VVV 

Phone: 123.456.7890 Email: